List gończy – Piotr Serafin

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów poszukuje: Piotra Serafina.

Imiona i Nazwisko:  Piotr Serafin

Data urodzenia:    08.09.1984 r. w Nisku

Ostatnie miejsce zamieszkania:  Nisko

Piotr Serafin podejrzany jest o to, że w dniu 4 lipca 2007 r. w Rzeszowie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłował doprowadzić Bank PKO BP S.A. I Oddział w Rzeszowie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 25.000,00 zł za pomocą wprowadzenia w błąd co do zamiaru wywiązania się z przyjętego na siebie zobowiązania, w ten sposób, że w celu uzyskania kredytu gotówkowego posłużył się uprzednio przez siebie podrobionym nierzetelnym zaświadczeniem i złożył pisemne oświadczenie o swoim zatrudnieniu w jednej z podkarpackich firm, przy czym okoliczności wskazane w w/w zaświadczeniu i oświadczeniu miały istotne znaczenie dla uzyskania kredytu – tj. o przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k., art. 297 § 1 k.k i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Piotr Serafin
Piotr Serafin