List gończy – Piotr Szufla

Prokuratura Rejonowa w Ropczycach poszukuje: Piotr Szufla

Imiona i nazwisko: Piotr Szufla
Data urodzenia: 23.07.1985 r.
Ostatnie miejsce zamieszkania: Sułków

Krótki opis czynu:
W dniu 26 października 2016 roku w Wielopolu Skrzyńskim, woj. podkarpackiego, działając wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą co do której materiały zostały wyłączone do odrębnego postępowania, usiłował dokonać kradzieży z włamaniem do zamkniętych kas fiskalnych w ten sposób, że po wbiegnięciu do otwartego sklepu Jubilatka 19, chcąc dokonać zaboru w celu przywłaszczenia pieniędzy znajdujących się w kasetkach kas fiskalnych, zaczęli szarpać i wyrywać trzy kasy fiskalne zamontowane na stanowiskach kasowych, lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na przymocowanie dwóch kas do stanowisk kasowych i niezdołanie ich oderwania, a w jednej którą zdołali wyrwać brak było pieniędzy, przy czym dokonali umyślnego uszkodzenia wszystkich trzech kas, w wyniku czego powstały straty o szacunkowej wartości 2 350 zł na szkodę pokrzywdzonego
tj.o czyn z art.13 § 1 k.k. w zw. z art.279 § 1 k.k. w zw. z art.288 § 1 k.k. przy zast.art.11 § 2 k.k.

Piotr Szufla
Piotr Szufla