List Gończy – Przemysław Kiczek

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów poszukuje: Przemysław Kiczek

Imiona i Nazwisko: Przemysław Kiczek

Data urodzenia: 06.05.1979r. Łańcut

Ostatnie miejsce zamieszkania: Rzeszów

Przemysław Kiczek jest podejrzany o to, że w okresie od września do listopada 2011 r., działając z góry powziętym zamiarem przywłaszczył sobie powierzone mu mienie w postaci samochodów dostawczych, w ten sposób, że prawidłowo wezwany do zwrotu wynajętych przez siebie samochodów na podstawie umowy nie dokonał ich zwrotu, działając tym na szkodę ustalonej firmy,czyn z art. 284 § 1 kk w zw. z art. 12 kk.

Przemysław Kiczek
Przemysław Kiczek