List gończy – Robert Dobrowolski

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów poszukuje: Robert Dobrowolski

Imię i nazwisko: Robert Dobrowolski
Data urodzenia: 28.08.1962 r.
Ostatnie miejsce zamieszkania: Rzeszów

Krótki opis czynu o jaki jest podejrzany Robert Dobrowolski:

w okresie czasu od lutego 1993 roku do sierpnia 2010 roku w Rzeszowie, uporczywie uchylał się od ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego na rzecz swojego syna, narażając go na niemoż­ność zaspokojenia podstawowych potrzeb życio­wych (art. 209 § 1 k.k.).

Robert Dobrowolski
Robert Dobrowolski