List Gończy – Ryszard Puc

Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie poszukuje: Ryszard Puc

Imiona i Nazwisko: Ryszard Puc

Data urodzenia: 03.02.1962 r.

Ostatnie miejsce zamieszkania: Rzeszów

Ryszard Puc jest podejrzany o dokonanie przywłaszczenia powierzonego sobie mienia w łącznej kwocie 15.197.44zł,  tj. o czyn z art.284 § 2 k.k. Czynu tego w/w dopuścił się będąc przedstawicielem Provident Polska SA Oddział w Rzeszowie. W/w pobrał pieniądze od kredytobiorców nie wpłacając ich do Provident, do czego był zobowiązany.

Ryszard Puc
Ryszard Puc