List gończy – Sławomir Sanecki

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów poszukuje: Sławomir Sanecki

Nazwisko i imiona Sławomir Sanecki
Imię ojca: Stanisław
Data i miejsce urodzenia: 06.06.1982 r. Rzeszów
Obywatelstwo: polskie
Ostatnie miejsce zamieszkania: Rzeszów

Sławomir Sanecki jest podejrzany o to, że w okresie od października 2011 r. do grudnia 2011 r., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w ten sposób, że w dniu 01.11.2011 r. podpisał porozumienie z ustaloną osobą oświadczając, że jest stroną umowy podpisanej z Miejskim Zarządem Dróg dot. umieszczenia w pasach drogowych przy skrzyżowaniach ulic na terenie miasta Rzeszowa modułów informacyjno – reklamowych, a następnie dokonał ich zbycia, wiedząc o tym, iż Miejski zarząd Dróg w Rzeszowie rozwiązał z nim umowę obligując go do usunięcia przedmiotowych modułów, czym doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 19.188 zł ustaloną osobę, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk.

Sławomir Sanecki
Sławomir Sanecki