List gończy – Taras Radzynyak

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów poszukuje: Taras Radzynyak

Imię i nazwisko: Taras Radzynyak

Data urodzenia: 14.10.1963 r.
Ostatnie miejsce zamieszkania: Gwoździanka g. Niebylec

Krótki opis czynu o jaki jest podejrzany Taras Radzynyak:

posłużenie się fałszywym dokumentem w 2010 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w celu uzyskania zezwolenia na osiedlenie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tj. o czyn z art. 270 § 1 k.k.

Taras Radzynyak
Taras Radzynyak