List gończy – Tomasz Świątoniowski

Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie poszukuje: Tomasz Świątoniowski

Imiona i Nazwisko: Tomasz Świątoniowski

Data urodzenia: 03.12.1965 r. Łańcut

Ostatnie miejsce zamieszkania: Rzeszów

Tomasz Świątoniowski jest podejrzany o to, że w okresie od 23 maja 2006 roku do 12 października 2006 roku w Częstochowie oszukał PHU Maximport na łączną kwotę 17. 897,84 zł wprowadzając przedstawicieli wyżej wymienionego przedsiębiorstwa w błąd co do możliwości zapłaty za zaciągnięte zobowiązania w ten sposób, że pobrał od pokrzywdzonego towar z odroczonym terminem płatności nie płacąc za niego, tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk.

Tomasz Świątoniowski
Tomasz Świątoniowski