List Gończy -Tomasz Świątoniowski

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów poszukuje: Tomasz Świątoniowski

Imiona i Nazwisko: Tomasz Świątoniowski

Data urodzenia: 03.12.1965 r. Łańcut

Ostatnie miejsce zamieszkania: Rzeszów

Tomasz Świątoniowski jest podejrzany o to, że w okresie czasu od dnia 18 listopada 2005 roku do 4 lipca 2006 roku w Rzeszowie przy ulicy Boya Żeleńskiego, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, pobrał z odroczonym terminem płatności od dwóch przedsiębiorców towar w postaci wyrobów kosmetycznych na łączną kwotę 2.897,14 zł,  nie mając zamiaru zapłaty za pobrany towar już w chwili jego pobrania, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Tomasz Świątoniowski
Tomasz Świątoniowski