List gończy – Urszula Otto-Sztycharz

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów poszukuje: Urszula Otto-Sztycharz

Imiona i Nazwisko:  Urszula Otto-Sztycharz
Data urodzenia: 01.10.1958 r.
Ostatnie miejsce zamieszkania:  Rzeszów

Krótki opis czynu:
w okresie czasu od 8 lipca 2005 do dnia 2 czerwca 2006 roku, działając wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą, trzykrotnie zawarła umowy o pożyczkę na łączną kwotę 4.700,00 zł, podrabiając podpisy pożyczkobiorcy na zawartych umowach, potwierdzeniu otrzymania gotówki oraz na pełnomocnictwie do zawierania umów (art. 297 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 271 § 1 k.k. i art. 270 § 2 k.k.)

Urszula Otto-Sztycharz
Urszula Otto-Sztycharz