List gończy – Volodymyr Brydun

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów poszukuje: Volodymyr Brydun

Imię i nazwisko: Volodymyr Brydun
Data urodzenia:10.12.1975 r.
Ostatnie miejsce zamieszkania: Kielnarowa

Krótki opis czynu o jaki jest podejrzana Volodymyr Brydun:

chcąc aby dwaj ustaleni z imienia  i nazwiska obywatele Ukrainy wprowadzili w błąd funkcjonariuszy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego co ich narodowości i wyłudzili decyzję o zezwoleniu na osiedlenie się nb terytorium Polski, udzielił im pomocy w ten sposób że przekazał im przerobione świadectwa urodzenia oraz poinstruował ich co do treści zeznań jakie maja złożyć w toczącym się postępowaniu administracyjnym, (art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 233 § 1 k.k. w zw. z art. 272 k.k. w zw. z art. 12 k.k.).

Volodymyr Brydun
Volodymyr Brydun