List gończy – Wiesław Mach

Prokuratura Rejonowa w Leżajsku poszukuje: Wiesław Mach

Imię i nazwisko: Wiesław Mach

Data urodzenia: 15.05.1979 r.

Ostatnie miejsce zamieszkania: Leżajsk

Krótki opis czynu o jaki jest podejrzany Wiesław Mach:

w okresie od 8 czerwca 2017 r. do 15 kwietnia 2019 r. w Leżajsku uchylał się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego poprzez niełożenie na utrzymanie małoletnich dzieci określonego ugodą przed Sądem Rejonowym przy czym łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 (trzech) świadczeń okresowych, czym naraził ich na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, tj. o przestępstwo z art. 209 § 1 kk w zw. z art. 209 § la kk.

Wiesław Mach