List gończy – Wiesław Pelc

Prokuratura Rejonowa w Łańcucie poszukuje: Wiesław Pelc

Imiona i Nazwisko: Wiesław Pelc

Data urodzenia: 30.04.1959 r. Łańcut

Ostatnie miejsce zamieszkania: Łańcut

Opis czynów o jakie podejrzany jest Wiesław Pelc:

Prokuratura Rejonowa w Łańcucie prowadzi dwa postępowania karne przeciwko Wiesławowi Pelc, któremu zarzuca się popełnienie ciągu przestępstw z art. 286 §1 kk i art. 284 §2 kk. Wiesław Pelc prowadził na terenie Łańcuta zakład naprawy, konserwacji i lakiernictwa samochodów osobowych i w związku z prowadzoną działalnością oferował zarówno naprawę pojazdów, jak i sprowadzenie ich z zagranicy. W efekcie prowadzonej działalności wymieniony w latach 2003 – 2006 pobrał od dwunastu mieszkańców podkarpacia pieniądze w łącznej kwocie około 390 tys. złotych zarówno na zakup i sprowadzenie samochodów z zagranicy, jak i naprawy pojazdów lecz z tych zobowiązań się nie wywiązał, nie dokonując napraw mimo pobrania pieniędzy jak i nie sprowadzając żadnych pojazdów, dopuszczając się w tym zakresie oszustwa bądź przywłaszczenia pieniędzy na szkodę jego klientów. Wymieniony świadomy popełnionych przestępstw zakończył swoją działalność gospodarczą i wyjechał z kraju. Wymieniony poszukiwany jest zarówno listami gończymi jak i Europejskim Nakazem Aresztowania.

Za przestępstwo z art. 286 §1 kk grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, zaś za przestępstwo z art. 284 §2 kk od 3 miesięcy do lat 5 pozbawienia wolności.

Wiesław Pelc
Wiesław Pelc