List gończy – Wioletta Sanek

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie poszukuje: Wioletta Sanek

Imię i nazwisko: Wioletta Sanek
Data urodzenia: 23.09.1975 r.
Ostatnie miejsce zamieszkania: Zabajka

Krótki opis czynu:
W dniu 25 lutego 2015 r. w Łosicach działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem „Credit Agricole” Bank Polski S.A. z siedzibą we Wrocławiu za pomocą wprowadzenia w błąd pracowników w/w placówki w ten sposób, że zawarła umowę pożyczki gotówkowej z dnia 25.02.2015 r. na kwotę 50.467,29 złotych przedkładając w tym celu uprzednio sfałszowane przez siebie pisemne rozliczenie za okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 spółki obrazujące przychód w sytuacji, gdy w rzeczywiści takich przychodów w tym okresie nie osiągnęła, a który to dokument miał istotne znaczenie dla uzyskania wsparcia finansowego, a kolejno po uzyskaniu wsparcia finansowego nie podjęła jego spłaty czym działała na szkodę „Credit Agricole” Bank Polski S.A. z siedzibą we Wrocławiu, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. w zw. z art, 11 § 2 k.k.

Wioletta Sanek
Wioletta Sanek