List gończy – Witold Grzywacz

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów poszukuje: Witold Grzywacz

Imię i nazwisko: Witold Grzywacz
Data urodzenia: 09.04.1962 r.
Ostatnie miejsce zamieszkania: Rzeszów

Krótki opis czynu:

  1. w okresie od 14 kwietnia 1998 r. do 30 października 1998 r. w Rzeszowie prowadząc działalność gospodarczą PPUH „VITNAS” w Rzeszowie przywłaszczył na szkodę Banku Depozytowo-Kredytowego w Lublinie S.A. kwotę 121.294,74 zł, tj. dopuścił się czynu z art. 284 § 1 kk,
  2. w okresie od 6 kwietnia 1998 r. do 16 kwietnia 1998 r. w Rzeszowie, prowadząc działalność gospodarczą PPUH „VITNAS” w Rzeszowie wprowadził w błąd pracowników Banku Depozytowo-Kredytowego w Lublinie S.A. co do rzeczywistej wartości sprzedanych towarów i zasadności uzyskania 80 % ich wartości i doprowadził ww. bank do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 101.103,28 zł, tj. dopuścił się czynu z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk.
Witold Grzywacz
Witold Grzywacz