List gończy – Witold Grzywacz

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów poszukuje: Witold Grzywacz

Imię i nazwisko: Witold Grzywacz
Data urodzenia: 09.04.1962 r.
Ostatnie miejsce zamieszkania: Rzeszów

Krótki opis czynu:

W okresie od 6 kwietnia 1998 roku do 16 kwietnia 1998 roku w Rzeszowie, działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, jako współwłaściciel PPUH „VITNAS” w Rzeszowie, doprowadził Bank w Lublinie Spółka Akcyjna Oddział w Rzeszowie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 101103,28 zł za pomocą wprowadzenia w błąd pracowników banku co do rzeczywistej wartości towarów sprzedanych Centrum Rolniczo – Ogrodniczemu Spółka Cywilna w Jarosławiu w ten sposób, że działając na podstawie umowy factoringowej nr 1/97 zawartej z tym bankiem 11 lipca 1997 roku przedłożył w banku wystawione faktury nr 456/98, 459/98, 505/98, 540/98 w celu uzyskania 80 % wartości wynikających z nich należności, przy czym zataił przed bankiem fakty uprzednich korekt opisanych w nich dostaw towarów, które polegały na całkowitym lub częściowym anulowaniu tych transakcji – tj o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Witold Grzywacz
Witold Grzywacz