List gończy – Zbigniew Darłak

Prokuratura Rejonowa w Dębicy poszukuje: Zbigniew Darłak

Imiona i Nazwisko: Zbigniew Darłak

Data urodzenia: 10.07.1981 r. Dębica

Ostatnie miejsce zamieszkania: Dębica

Zbigniew Darłak jest podejrzany o to, że w okresie od 1998r do 1999r w Dębicy i różnych miejscowościach gminy Dębica, działając wspólnie z innymi osobami, w różnych konfiguracjach osobowych dokonał szeregu kradzieży z włamaniem oraz usiłował dokonać kradzieży z włamaniem do różnego rodzaju obiektów handlowych, budynków, pojazdów w wyniku czego powstały łączne straty w wysokości co najmniej 17.150 zł na szkodę różnych osób tj. o przestępstwo z art. 279 § 1 kk i inne.

Zbigniew Darłak
Zbigniew Darłak