List Gończy – Zbigniew Wałęga

Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie poszukuje: Zbigniew Wałęga

Imiona i Nazwisko: Zbigniew Wałęga

Data urodzenia: 29.01.1958 r. Dębica

Ostatnie miejsce zamieszkania: Wysoka Głogowska

Zbigniew Wałęga jest podejrzany o to, że uporczywie uchylał się od ciążącego na nim obowiązku opieki poprzez niełożenie na utrzymanie żony i córki przez co naraził je na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych tj. o czyn z art. 209 § 1 kk.

Zbigniew Wałęga
Zbigniew Wałęga