Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących na terenie województwa podkarpackiego realizację działań poszczególnych służb z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących na terenie województwa podkarpackiego realizację działań poszczególnych służb z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Lp. Nazwa jednostki Adres Imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób nadzorujących lub koordynujących realizację działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Tel. / fax e-mail
1. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów Ewa Kloc – główny specjalista w Wydziale Polityki Społecznej PUW w Rzeszowie 17/8671317 ekloc@rzeszow.uw.gov.pl
2. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów Dorota Szpunar-Eckhardt – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 17/ 8671102,
fax 17/ 8671954
deckhardt@ko.rzeszow.pl
3. Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie ul. Dąbrowskiego 30 35-036 Rzeszów podkom. Elżbieta Siupik – specjalista Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie 17/8582536
fax 17/ 8582349
elzbieta.siupik@rz.policja.gov.pl
4. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie ul. Hetmańska 45 d 35-078 Rzeszów Mariusz Chudzik – Prokurator 17/5061305
fax 17/ 5061350
sekretariat@rzeszow.pr.gov.pl
5. Prokuratura Okręgowa w Krośnie ul. Czajkowskiego 51 38-400 Krosno Mirosław Roman – Prokurator 13/ 4371801
fax 13/ 4371833
prokuratura@krosno.po.gov.pl
6. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu ul. Waygarta 8 37-700 Przemyśl Marta Pętkowska – Prokurator 16/600875627
fax 16/ 6788521
prokuratura@przemysl.po.gov.pl
7. Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie ul. Hetmańska 45 d 35-078 Rzeszów Danuta Czarnota – Prokurator 17/5061208
fax 17/ 5061203
sekretariat@rzeszow.po.gov.pl
8. Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 27 39-400 Tarnobrzeg Marek Skrzyński – Prokurator 15/8228183
fax 15/ 8228183
prokuratura@tarnobrzeg.po.gov.pl
9. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Al. Piłsudskiego 28 35-001 Rzeszów Stanisław Urban – Sędzia Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie 17/8580253
fax 17/ 8580265
karny@rzeszow.sa.gov.pl
10. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 27 39-400 Tarnobrzeg Ewa Kubica – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu 15/6882655
fax 15/ 8229756
kurator@tarnobrzeg.so.gov.pl
11. Sąd Okręgowy w Rzeszowie Plac Śreniawitów 3 35-959 Rzeszów Krystyna Worek – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Rzeszowie 17/8756239
fax 17/ 8627265
kurator@rzeszow.so.gov.pl
12. Sąd Okręgowy w Przemyślu ul. Konarskiego 6 37-700 Przemyśl Agnieszka Puchalska – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Przemyślu 16/6761380
fax 16/ 6761353
kurator@przemysl.so.gov.pl
13. Sąd Okręgowy w Krośnie ul. Wolności 3 38-400 Krosno Małgorzata Parylak – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Krośnie 13/4373675 m.parylak@krosno.so.gov.pl
14. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie ul. Załęska 76 35-322 Rzeszów Bożena Ulidowska – Specjalista 17/8580788
17/8520361
bozena.ulidowska@sw.gov.pl
15. Zakład Karny w Rzeszowie ul. Załęska 76 35-322 Rzeszów Bogumiła Bieniek-Pasierb – Psycholog Paweł Grzyb – Wychowawca 17/8580700
17/8535420
zk_rzeszow@sw.gov.pl norbert.gawel@sw.gov.pl
16. Zakład Karny w Dębicy ul. Sandomierska 41 39-200 Dębica Anna Kotapka – Psycholog Maciej Betlej – Wychowawca Krzysztof Maźnicki – Kierownik 14/6815656
14/6815659
zk_debica@sw.gov.pl krzysztof.maznicki@sw.gov.p
17. Zakład Karny w Jaśle Warzyce 467 38-200 Jasło Edyta Sochacka – Wychowawca
Marcin Gawior – Psycholog
13/4435860
13/ 4435861
zk_jaslo@sw.gov.pl edyta.socha@sw.gov.pl
marcin.gawior@sw.gov.pl
18. Zakład Karny w Łupkowie Łupków 45 38-543 Komańcza Maciej Drozd – Wychowawca
Robert Bryndza – Wychowawca
13/4677049
13/4677011
maciej.drozd@sw.gov.pl
robert.bryndza@sw.gov.pl
19. Zakład Karny w Medyce Medyka 404 b 37-732 Medyka Ewa Zwierzyńska – Wychowawca
Robert Stefanowicz – Wychowawca
Piotr Pijanowski – Kierownik
16/6715746
16/6715380
zk_medyka@sw.gov.pl
piotr.pijanowski@sw.gov.pl
20. Zakład Karny w Uhercach Mineralnych 38-623 Uherce Mineralne Artur Więch – Wychowawca
Łukasz Matusz – Psycholog
13/4618346 zk_uherce@sw.gov.pl