Informacja o wartości środków trwałych Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie stan na 31.12.2016 r. według wartości ewidencyjnej (wartości zakupu)

Lp. Rodzaj Wartość
1. Środki trwałe 30 548 335,77
w tym: grunty 434 238,12
budynki i lokale 25 446 090,44
maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 2 697 538,14
urządzenia techniczne 862 553,92
środki transportu 293 070,08
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 814 845,07
2. Wartości niematerialne i prawne 1 184 127,44
w tym: powyżej 3.500,00 zł 765 008,86
poniżej 3.500,00 zł 419 118,58
3. Pozostałe środki trwałe 2 899 911,85