Komunikat

Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie zawiadamia osoby pokrzywdzone – tj. byłych pracowników Zakładów Graficznych, że postanowieniem z dnia 30.09.2020 r.  – sygn. PR 2 Ds. 301.2020 umorzyła dochodzenie w sprawie:

a) narażenia pracowników Rzeszowskich Zakładów Graficznych z/s w Miłocinie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w okresie od bliżej nieustalonej daty roku 2003 do grudnia 2009 r. poprzez zorganizowanie produkcji w pomieszczeniach skażonych rtęcią, niewyposażonych w należytą wentylację
tj. o czyn z art 220 § 1 kk – na zasadzie art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. – z uwagi na przedawnienie ścigania

b) narażenia pracowników Rzeszowskich Zakładów Graficznych z/s w Miłocinie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w okresie od roku 2009 do 12 marca 2014 r. poprzez zorganizowanie produkcji w pomieszczeniach skażonych rtęcią, niewyposażonych w należytą wentylację
tj. o czyn z art. 220 § 1 kk – na zasadzie art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k. – z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających popełnienie przestępstwa.

W celu otrzymania odpisu postanowienia o umorzeniu dochodzenia, osoby pokrzywdzone winny zgłosić się do Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie przy ul. Lisa Kuli 20, w terminie 30 dni od publikacji ogłoszenia.