Komunikat

Uprzejmie informuję, że z dniem 10 lutego 2021 roku w siedzibie Prokuratury Rejonowej dla m. Rzeszów oraz Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie uruchomiona zostanie nowa centralna telefoniczna. W związku z powyższym zmianie ulegną dotychczasowe numery telefonów w w/w jednostkach.

W załączeniu uprzejmie przedstawiam wykaz numerów telefonów, które zaczną funkcjonować z dniem 10 lutego 2021 roku.

Prokurator Okręgowy

Ewa Lotczyk

WYKAZ TELEFONÓW PROKURATURY REJONOWEJ

W RZESZOWIE

FAX – 17 78 02 603

Sekretariat 17 78 02 600
5 Ds , 7 Ds 17 78 02 605
Biuro podawcze 17 78 02 606
4Ds 17 78 02 613
Sprawy zawieszone 17 78 02 614
Wokandy 17 78 02 615
1 Ds 17 78 02 616
2 Ds 17 78 02 618
3Ds, 8Ds 17 78 02 619

WYKAZ TELEFONÓW PROKURATURY REJONOWEJ

DLA MIASTA RZESZÓW

FAX – 17 7802 503

Sekretariat 17 78 02 500
4 Ds 17 78 02 523
5 Ds 17 78 02 525
Sprawy zawieszone 17 78 02 527
Wokandy 17 78 02 520
6 Ds 17 78 02 524
3 Ds. 9 Ds 17 78 02 526
Ko 17 78 02 519
Dowody rzeczowe 17 78 02 518

DZIAŁ DO SPRAW WOJSKOWYCH

 

Sekretariat tel.: 17 78 02 550

Fax: 17 50 61 199