Komunikat dotyczący sprawy PR 1 Ds. 92.2020

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów Dział do spraw Wojskowych stosownie do treści art. 131 § 2 k.p.k. informuje, że w dniu 12 stycznia 2021 r. wydano postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie bezpośredniego narażenia na zarażenie chorobą zakaźną „COVID-19” wielu osób – żołnierzy z 31 batalionu lekkiej piechoty w Rzeszowie 3 PBOT w Rzeszowie w okresie od 29.10.2020 r. do 01.11.2020 r. przez ustalonego żołnierza w stopniu starszego szeregowego OT z 31 batalionu lekkiej piechoty w Rzeszowie – 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w Rzeszowie poprzez stawienie się do swojej jednostki wojskowej na ćwiczenia rotacyjne wiedząc, że jest dotknięty chorobą zakaźną koronawirusem „SARS-CoV2” i w tym czasie powinien przebywać na obowiązkowej izolacji, tj. o czyn z art. 161 § 3 k.k.

Osoby pokrzywdzone zainteresowane treścią w/w zarządzenia winny zgłosić się do Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów Dział do spraw Wojskowych przy ul. Lisa Kuli 20 w Rzeszowie.

Poucza się, że pokrzywdzony, który nie był przesłuchany w charakterze świadka, powinien zostać przesłuchany w tym charakterze, jeżeli tego zażąda, chyba że uwzględnienie żądania prowadziłoby do przewlekłości postępowania.

Lista osób pokrzywdzonych znajduję się u dowódcy 31 batalionu lekkiej piechoty w Rzeszowie.

Prokuratur
Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów
Dział do Spraw Wojskowych
por. Michał Wiśniewski

Załączniki:

  1. Druk pouczeń o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.