Zarządzenie Nr 46/2020 Prokuratora Okręgowego w Rzeszowie z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 roku

Treść Zarządzenia Nr 46/2020