Zmiana siedziby Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów

Uprzejmie informujemy, że z dniem 16 listopada 2020 roku siedziba Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów została przeniesiona do budynku położonego przy ulicy płk. Leopolda Lisa-Kuli 20 w Rzeszowie.

Wszelką korespondencję do Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów należy kierować na adres:
Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów
ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 20
35-959 Rzeszów

Numery telefonów kontaktowych pozostają bez zmian.