Informacja o wynikach konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej dla miasta Rzeszów

1. 20.02.2018r. – Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy w  Prokuraturze Rejonowej dla miasta Rzeszów

2. 20.02.2018r. – Kwestionariusz osobowy

3. 20.02.2018r. – Oświadczenie

4. 14.03.2018r. – Informacja Komisji konkursowej z przeprowadzenia l etapu konkursu na staż urzędniczy Prokuraturze Rejonowej dla miasta Rzeszów

5. 22.03.2018r. – Informacja Komisji konkursowej dotycząca zakwalifikowania się kandydatów do III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej dla miasta Rzeszów

6. 29.03.2018r. – Informacja (skorygowana) Komisji konkursowej dotycząca zakwalifikowania się kandydatów do III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej dla miasta Rzeszów

7. 19.04.2018r. – Informacja o wynikach konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej dla miasta Rzeszów