Ogłoszenie o konkursie na docelowe stanowisko młodszego referenta w Samodzielnym Dziale do spraw Ochrony Informacji Niejawnych Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie

11.04.2019 Ogłoszenie o konkursie

11.04.2019 Kwestionariusz osobowy

11.04.2019 Oświadczenie

11.04.2019 Klauzula informacyjna nr 3 Nabór na stanowiska

11.04.2019 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

09.05.2019 Informacja z I etapu konkursu

16.05.2019 Informacja z II etapu konkursu

24.05.2019 Informacja o wynikach konkursu