Ogłoszenie o konkursie na stanowisko specjalisty ds. płac w Wydziale VII Budżetowo-Administracyjnym Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie

22.07.2019 Ogłoszenie o konkursie

22.07.2019 Kwestionariusz osobowy

22.07.2019 Oświadczenie

22.07.2019 Klauzula informacyjna nr 3 Nabór na stanowiska

22.07.2019 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

27.08.2019 Informacja z przeprowadzenia I etapu konkursu

04.09.2019 Informacja z przeprowadzenia II etapu konkursu

13.09.2019 Informacja z przeprowadzenia III etapu konkursu