Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów

ul. Lisa-Kuli 20
35-959 Rzeszów

Godziny urzędowania: (pn – pt) 7.30 – 15.30

Centrala:  17 50 61 100
fax 17 50 61 103

email: miastorzeszow@rzeszow.po.gov.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza 

Numery telefonów bezpośrednie:

Sekretariat 4 Ds:
Sekretariat 5 Ds:
Sekretariat 6 Ds:
Sekretariat 9 Ds:
Wokandy:
Sprawy zawieszone:

17 50 61 127
17 50 61 130
17 50 61 128
17 50 61 131
17 50 61 124
17 50 61 105

Prokurator Rejonowy: prok. Wojciech Przybyło
Z-ca Prokuratora Rejonowego: prok. Katarzyna Drupka

Prokurator Rejonowy dla miasta Rzeszów interesantów przyjmuje w każdy wtorek w godzinach od 1430 do 1630 .

Zastępca Prokuratora Rejonowego dla miasta Rzeszów interesantów przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach od 1430 do 1530 .

Pracownicy sekretariatu Ds. interesantów przyjmują codziennie od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:
– poniedziałek, środa, piątek od godziny 730 do godziny 1130,
– wtorek od godziny 1230 do godziny 1530,
– czwartek od godziny 1230 do godziny 1530.


Dział do Spraw Wojskowych

ul. Lisa Kuli 20
35-959 Rzeszów

Sekretariat tel. 17 50 61 185
fax 17 50 61 199

email: dzialwojskowy@rzeszow.po.gov.pl

Z-ca Prokuratora Rejonowego do Spraw Wojskowych
Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów w Rzeszowie: prok. por. Sławomir Stępniak


Prokuraturę Rejonową dla miasta Rzeszów dla części miasta Rzeszów obejmującej obszar w granicach przebiegających od przecięcia prawego brzegu rzeki Wisłok z północną granicą administracyjną miasta, wschodnim brzegiem rzeki Wisłok w kierunku południowym do mostu Karpackiego, dalej północną stroną (wraz z jezdnią) alei Powstańców Warszawy do skrzyżowania z aleją Tadeusza Rejtana i aleją Gen. Władysława Sikorskiego, następnie zachodnią stroną (bez jezdni) alei Gen. Władysława Sikorskiego w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Białogórską, dalej północną stroną ul. Białogórskiej (wraz z jezdnią) w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej miasta, następnie w kierunku południowym wschodnią, a dalej południową, zachodnią i północną granicą administracyjną miasta do jej przecięcia z prawym brzegiem rzeki Wisłok.

W obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów znajduje się miasto Rzeszów z wyłączeniem osiedli: Załęże, Pobitno, Dąbrowszczaków, Wilkowyja, Mieszka I, Nowe Miasto, Paderewskiego, Słocina, Zimowit, Zalesie.