Prokuratura Rejonowa w Dębicy

ul. 3 Maja 2
39-200 Dębica

Godziny urzędowania: (pn – pt) 7.30 – 15.30

Centrala: 17 50 61 404
fax: 14 67 02 217

email: debica@rzeszow.po.gov.pl

Elektroniczna skrzynka podawczaEPUAP Logo

Numery telefonów bezpośrednie:

1 Ds:
2 Ds:
3 Ds:
Wokandy:
Kierownik sekretariatu:
17 50 61 411
17 50 61 412
17 50 61 405
17 50 61 403
17 50 61 400

Prokurator Rejonowy: prok. Jacek Żak
Z-ca Prokuratora Rejonowego: prok. Tomasz Zwierzyk

Prokurator Rejonowy przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od 13:00 do 15:30, w sprawach bieżących w godzinach urzędowania.

Prokuratorzy i pracownicy sekretariatu przyjmują strony w sprawach bieżących od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00.

W obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Dębicy znajduje się miasto Dębica oraz gminy: Brzostek, Czarna, Dębica, Jodłowa, Pilzno i Żyraków.