Prokuratura Rejonowa w Łańcucie

ul. Grunwaldzka 10
37-100 Łańcut

Godziny urzędowania: (pn – pt) 7.30 – 15.30

Sekretariat: 17 5061 425 lub 433

fax  17 22 53 049

e-mail: lancut@rzeszow.po.gov.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza 

Prokurator Rejonowy: prok. Marek Jękot
Z-ca Prokuratora Rejonowego: prok. Dariusz Sudak
Prokurator Rejonowy przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od 1300 do 1530, w sprawach bieżących w godzinach urzędowania.

Prokuratorzy i pracownicy sekretariatu przyjmują strony w sprawach bieżących od poniedziałku do piątku od 800 do 1500.

W obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Łańcucie znajduje się miasto Łańcut oraz gminy: Białobrzegi, Czarna, Łańcut, Markowa, Rakszawa i Żołynia.