Prokuratura Rejonowa w Leżajsku

ul. Mickiewicza 47
37-300 Leżajsk

Godziny urzędowania: (pn – pt) 7.30 – 15.30

Sekretariat: 17 5061 465

fax 17 24 05 368

e-mail: lezajsk@rzeszow.po.gov.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza 

Prokurator Rejonowy:  prok. Katarzyna Leszczak
Z-ca Prokuratora Rejonowego: prok. Wojciech Golenia

 

Prokurator Rejonowy przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od 1300 do 1530, w sprawach bieżących w godzinach urzędowania.

Prokuratorzy i pracownicy sekretariatu przyjmują strony w sprawach bieżących od poniedziałku do piątku od 800 do 1500.

W obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Leżajsku znajduje się miasto Leżajsk oraz gminy: Grodzisko Dolne, Kuryłówka, Leżajsk i Nowa Sarzyna.