Prokuratura Rejonowa w Ropczycach

ul. Sienkiewicza 1
39-100 Ropczyce

Godziny urzędowania: (pn – pt) 7.30 – 15.30

Sekretariat: tel.  17 5061 450 lub 445

fax:  17 22 18 518, 17 22 18 295

e-mail: ropczyce@rzeszow.po.gov.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza 

Prokurator Rejonowy: prok. Marta Bielecka
Z-ca Prokuratora Rejonowego: prok. Agnieszka Tylutka-Cioban

Prokurator Rejonowy przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od 1300 do 1530, w sprawach bieżących w godzinach urzędowania.

Prokuratorzy i pracownicy sekretariatu przyjmują strony w sprawach bieżących od poniedziałku do piątku od 800 do 1500.

W obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Ropczycach znajduje się miasto Ropczyce oraz gminy: Iwierzyce, Ostrów, Ropczyce, Sędziszów Małopolski i Wielopole Skrzyńskie.