Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie

ul. Lisa Kuli 20
35-959 Rzeszów

Godziny urzędowania: (pn – pt) 7.30 – 15.30

Biuro podawcze: 17 78 02 606
Czynne od 7.30 do 11:00 i od 11.30 do 15.30

fax 17 78 02 603

e-mail: rzeszow@rzeszow.po.gov.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza 

Prokurator Rejonowy: prok. Tomasz Kozak
Z-ca Prokuratora Rejonowego: prok. Magdalena Ziemba-Kołacz

 

Numery telefonów bezpośrednie:

Prokurator Rejonowy tel. 17 78 02 600
Z-ca Prokuratora Rejonowego tel. 17 78 02 600
Biuro Podawcze tel. 17 78 02 606
Sekretariat 1 Ds tel. 17 78 02 616
Sekretariat 2 Ds tel. 17 78 02 618
Sekretariat 3 Ds, 8 Ds tel. 17 78 02 619
Sekretariat 4 Ds tel. 17 78 02 613
Sekretariat 5 Ds, 7 Ds tel. 17 78 02 605
Wokandy tel. 17 78 02 615
Sprawy zawieszone tel. 17 78 02 614

W sprawach skarg i wniosków Prokurator Rejonowy przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach od 15:30 do 16:30, natomiast Zastępca Prokuratora Rejonowego przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach od 14:30 do 15:30.

Prokuratorzy i pracownicy sekretariatu przyjmują strony w sprawach bieżących w kolejności zgłaszania się codziennie w dni robocze w godzinach urzędowania od godz. 10:00 do godz. 14:00, przy czym w każdy poniedziałek do godz. 16:30.

Prokuraturę Rejonową w Rzeszowie dla miasta Dynów oraz gmin: Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Dynów, Głogów Małopolski, Hyżne, Kamień, Krasne, Lubenia, Sokołów Małopolski, Świlcza, Trzebownisko i Tyczyn, a także dla części miasta Rzeszów obejmującej obszar w granicach przebiegających od przecięcia prawego brzegu rzeki Wisłok z północną granicą administracyjną miasta, wschodnim brzegiem rzeki Wisłok w kierunku południowym do mostu Karpackiego, dalej północną stroną (bez jezdni) alei Powstańców Warszawy do skrzyżowania z aleją Tadeusza Rejtana i aleją Gen. Władysława Sikorskiego, następnie zachodnią stroną (wraz z jezdnią) alei Gen. Władysława Sikorskiego w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Białogórską, dalej północną stroną ul. Białogórskiej (bez jezdni) w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej miasta, następnie w kierunku północnym wschodnią, a dalej północną granicą administracyjną miasta do jej przecięcia z prawym brzegiem rzeki Wisłok

W obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie znajduje się miasto Dynów oraz gminy: Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Dynów, Głogów Małopolski, Hyżne, Kamień, Krasne, Lubenia, Sokołów Małopolski, Świlcza, Trzebownisko i Tyczyn oraz osiedla  z terenu miasta Rzeszów: Załęże, Pobitno, Dąbrowszczaków, Wilkowyja, Mieszka I, Nowe Miasto, Paderewskiego, Słocina, Zimowit, Zalesie.