Prokuratura Rejonowa w Strzyżowie

Adres:

ul. 8-marca 9
38-100 Strzyżów

Sekretariat – 17 5061 489 lub 485

Prokurator Rejonowy – 17 5061 485

Ds. – informacja – 17 5061 489

KO – informacja – 17 5061 490

Biuro Podawcze – 17 5061 491

fax. 17 27 62 924

email: strzyzow@rzeszow.po.gov.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza

Prokurator Rejonowy przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków oraz  bieżących codziennie od 800 do 1500.

Prokurator Rejonowy: prok. Dariusz Cioban


Prokuratorzy i pracownicy sekretariatu przyjmują strony w sprawach bieżących od poniedziałku do piątku od 800 do 1500.

W obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Strzyżowie znajduje się miasto Strzyżów oraz gminy: Czudec, Frysztak, Niebylec, Strzyżów i Wiśniowa.