Komunikat dot. nieobecności rzecznika prasowego

Z powodu nieobecności rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie w okresie od 22 lipca 2019 roku do 23 sierpnia 2019 roku, informacji udzielać będą Prokurator Okręgowy w Rzeszowie Łukasz Harpula i Zastępca Prokuratora Okręgowego w Rzeszowie Artur Terlecki  (numer telefonu 17 50 61 200) oraz w ich zastępstwie w sprawach pilnych Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno –Sądowego Lesław Myrda (numer telefonu 17 50 61 238).

Rzecznik Prasowy
Artur Grabowski