15 osób podejrzanych o korupcję w związku z wydawaniem świadectw kwalifikacyjnych dla elektryków

Korupcja

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie nadzoruje postępowanie przeciwko 15 osobom podejrzanym o zachowania korupcyjne.

Postępowanie zostało wszczęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku czynności operacyjno – rozpoznawczych, realizowanych przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, z których wynikało, iż członek rzeszowskiej komisji kwalifikacyjnej przyjmuje korzyści majątkowe w zamian za wydawanie elektrykom świadectw kwalifikacyjnych, pomimo tego, iż nie przystąpili oni do egzaminu.

Jak ustalono w toku postępowania w okresie od stycznia do maja 2017r. Henryk O. wielokrotnie przyjmował korzyści majątkowe w postaci pieniędzy w kwotach od 100 zł do 1300 zł. Korzyści wręczały mu osoby ubiegające się o uzyskanie świadectw kwalifikacyjnych dla siebie lub dla swoich pracowników. Świadectwa te uprawniały do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci i potwierdzały spełnienie wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania przez nich pracy w w/w zakresie. Henryk O. przyjmował korzyści majątkowe w zamian za poświadczenie nieprawdy w protokole egzaminacyjnym z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej, bowiem osoby te nie uczestniczyły w rzeczywistości w egzaminie.

W dniu 3 stycznia 2018r. w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie Henrykowi O. ogłoszono 17 zarzutów dotyczących przyjęcia korzyści majątkowej w łącznej kwocie ponad 4.000 zł. Swoim działaniem umożliwił on uzyskanie świadectw kwalifikacyjnych ponad 30 osobom, pomimo tego, że nie podeszły one do wymaganego prawem egzaminu.

W dniu 5 stycznia 2018r. w wyniku rozpoznania wniosku prokuratora Sąd Rejonowy w Rzeszowie zastosował wobec Henryka O. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Ponadto w dniach 3 i 4 stycznia 2018r. prokuratorzy Wydziału I Śledczego Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie ogłosili zarzuty 14 osobom, które wręczyły Henrykowi O. korzyści majątkowe w celu uzyskania świadectw kwalifikacyjnych. Wobec tych podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwotach od 3000 zł do 10.000 zł

Wszystkim podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.

 

Rzecznik Prasowy
Ewa Romankiewicz