Akt oskarżenia przeciwko mieszkańcowi Ropczyc

Toga

Prokuratura Rejonowa w Dębicy w dniu 25 lipca 2019 r. skierowała do Sądu Rejonowego w Ropczycach akt oskarżenia przeciwko 36-letniemu mieszkańcowi Ropczyc Markowi C., któremu zarzuca kierowanie wykonaniem czynu zabronionego przez Franciszka B. i Rostyslava R. w bliżej nieustalonym miejscu, w dniu 19 marca 2019 r., ze skutkiem w dniu 19 marca 2019 r., w Żdżarach, gm. Ostrów polegającego na zniszczeniu mienia poprzez dokonanie spalenia samochodu marki Peugeot Boxer o wartości 69.630 zł, powodując straty na szkodę jednej z firm leasingowych oraz przeciwko 62-letniemu mieszkańcowi Ropczyc Franciszkowi B. i 25-letniemu obywatelowi Ukrainy mieszkańcowi Ropczyc Rostyslavovi R., którym zarzuca się dokonanie wspólnie i w porozumieniu z Markiem C. dokonanie wyżej opisanego czynu zabronionego. 

W dniu 18 marca 2019 r. w godzinach porannych do Komisariatu Policji w Pilźnie zgłosił się oskarżony Franciszek B., który zawiadomił, iż w czasie zakwaterowania w Hotelu Karczmy Dolina Pstrąga w Machowej, gm. Pilzno, w nocy z 17 na 18 marca 2019 r. z parkingu znajdującego się przy hotelu dokonano włamania do pojazdu marki Peugeot Boxer i jego kradzieży, którym  to pojazdem transportował do Szwecji załadunek wartości 50.000 zł. Powyższą okoliczności potwierdziła jego 31-letnia partnerka, z którą podróżował.

W dniu 20 marca 2019 r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach otrzymali zgłoszenie o porzuconym, całkowicie spalonym pojeździe dostawczym na terenie piaskarni w miejscowości Żdżary, gm. Ostrów.

Tego samego dnia funkcjonariusze Komisariatu Policji w Sędziszowie Młp., wykonując czynności operacyjno-rozpoznawcze weszli w posiadanie informacji, iż przedmiotowy pojazd znajdował się w dniu 19 marca 2019 r. na posesji jednego z mieszkańców miejscowości Kamionka. W związku z powyższym funkcjonariusze Policji udali się na teren tej posesji, gdzie ujawnili elementy wyposażenia utraconego pojazdu m.in. w postaci plandeki oraz burt.

Przesłuchany w charakterze świadka właściciel posesji zeznał, iż Marek C. zwrócił się do niego z prośbą o udostępnienie budynku stodoły w celu wykonania remontu pojazdu, na co się zgodził. W dalszej części zeznań szczegółowo opisał przebieg zdarzeń związany z odstawieniem tego pojazdu na posesję przez Marka C., dokonywaniem jego demontażu przez Franciszka B. oraz z jego zabraniem z posesji przez Franciszka B. i Rostyslava R.

Franciszkowi B. i Rostyslavovi R. przedstawione zostały zarzuty o czyny z art. 288 § 1 k.k.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Franciszek B. przyznał się w całości do popełnienia zarzucanego mu czynu. Wyjaśnił, iż Marek C. w rozmowie przekazał mu, że posiada samochód w leasingu, kończy mu się okres ubezpieczenia auto casco, nie ma zleceń i musi coś z tym pojazdem zrobić, a najlepiej go usunąć, aby uzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciela. Za zgłoszenie fikcyjnej kradzieży pojazdu Franciszkowi B. zaproponował kwotę 1000 zł, na co przystał i postępował zgodnie z jego wskazówkami. W dniu 19 marca 2019 r. Marek C. skontaktował się z Franciszkiem B. telefonicznie. W rozmowie nakazał mu szybkie usunięcie ukrytego na posesji w Kamionce pojazdu poprzez jego spalenie, argumentując ten fakt możliwym przyjazdem Policji. Franciszek B. udał się wówczas do miejsca zamieszkania Marka C., gdzie przebywało kilku obywateli Ukrainy, których zatrudniał. Franciszek B. wraz z jednym z nich – Rostyslavem R. udali się na posesję, gdzie znajdował się ukryty pojazd marki Peugeot Boxer, a następnie przetransportowali go na żwirownię Zakładu Górniczego „Kamionka Las”, gdzie po uprzednim oblaniu jego wnętrza benzyną dokonali jego podpalenia.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Rostyslav R. również przyznał się do zarzucanego mu czynu w całości i złożył wyjaśnienia, w których potwierdził fakt dokonania wspólnie z Franciszkiem B. podpalenia pojazdu marki Peugeot Boxer.

Markowi C. przedstawiony został natomiast zarzut sprawstwa kierowniczego, tj. przestępstwa z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 288 § 1 k.k.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Marek C. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.

W toku postępowania ustalono, iż pojazd marki Peugeot Boxer był przedmiotem leasingu na rzecz jednej z ropczyckich firm zajmujących się wypożyczaniem pojazdów, zaś Marek C. stroną umowy najmu tego pojazdu. Ustalono także, iż pojazd był ubezpieczony jedynie od kradzieży, natomiast nie od celowego działania osób trzecich, w tym celowego jego uszkodzenia.

Za zarzucane czyny Franciszkowi B., Rostyslavovi R. i Markowi C. grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Franciszek B. i Rostyslav R. nie byli karani.

Marek C. był natomiast karany za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz za prowadzenie pojazdu bez uprawnień, w tym za niezastosowanie się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami.

Ponieważ Franciszek B. złożył zawiadomienie o przestępstwie niepopełnionym, a także złożył fałszywe zeznania materiały dotyczące tych czynów zostały wyłączone do odrębnego postępowania.

Za składanie fałszywych zeznań w odrębnym postępowanie odpowie także 31-letnia partnerka Franciszka B.

Prokurator Rejonowy w Dębicy
Jacek Żak