Akt oskarżenia przeciwko organizatorom nielegalnego przekraczania granicy

Toga

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie w dniu 1 czerwca 2018 roku skierowała do Sądu Rejonowego w Rzeszowie akt oskarżenia przeciwko Denisowi K. i innym 13 osobom, podejrzanym o czyny z art. 264 a § 1 kk, 270 § 1 kk, 271 § 1 i 3 kk i inne.

Postępowanie dotyczy  grupy osób, zajmujących się organizacją nielegalnego przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom Ukrainy, w tym dostarczaniem im podrobionych dokumentów, a następnie przy wykorzystaniu podrobionych dokumentów, umożliwienie im osiedlania się w Polsce, zapewnieniem obywatelom Ukrainy fikcyjnych meldunków na terenie Polski, zapewnieniem im fałszywych zaświadczeń  o rzekomym zatrudnieniu na terenie RP. Przy pomocy powyższych sfałszowanych dokumentów, obywatele Ukrainy wjeżdżali na terytorium naszego kraju, a tym samym Unii Europejskiej, a niekiedy, z czasem nabywali obywatelstwo polskie.

Sprawcy działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Na skutek ich działań, granicę RP usiłowało nielegalnie przekroczyć ponad 3 000 obywateli Ukrainy.

Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, zakazów opuszczania kraju z jednoczesnymi zatrzymaniami paszportów, jak też dozory Policji.

Za zarzucane sprawcom czyny, grożą im kary nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Rzecznik Prasowy
Artur Grabowski