Czternaście osób podejrzanych o obrót narkotykami

Marihuana

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie nadzoruje postępowanie przeciwko czternastu osobom podejrzanym o posiadanie środków odurzających, jak też udział w obrocie znaczną ilością narkotyków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Postępowanie zostało wszczęte w oparciu o informacje uzyskanie w wyniku czynności operacyjno – rozpoznawczych, realizowanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Rzeszowie, z których wynikało że w latach 2016 – 2017 grupa osób działających na terenie województwa podkarpackiego mogła wprowadzić na rynek kilka kilogramów narkotyków tym nie mniej niż 6 kg marihuany i 3 kg substancji psychotropowych 3-CMC o łącznej wartości około 375 tysięcy złotych.

Marihuana i dopalacze trafiały na Podkarpacie m.in. z Krakowa, następnie były rozprowadzane za pośrednictwem , utworzonej w tym celu siatki dilerów.

Na przestrzeni kilku miesięcy zatrzymano trzy osoby z których w stosunku do dwóch Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

W dniu 5 września b.r funkcjonariusze CBŚP w Rzeszowie zatrzymali kolejnych 11 osób, w tym jednego nieletniego. Doprowadzonym do Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie dziesięciu podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w obrocie znaczną ilością narkotyków, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, za co grozi kara grzywny i pozbawienia wolności od 2 do 12 lat. Wobec dziesięciu podejrzanych Sąd, na wniosek prokuratora, zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Na poczet przyszłych kar i środków karnych zabezpieczono u podejrzanych mienie o wartości ok. 30 000 zł. Na obecnym etapie postępowanie ma charakter rozwojowy i planowane są dalsze zatrzymania.

 

Prokurator Okręgowy
Łukasz Harpula