Diagnosta stacji kontroli pojazdów – potwierdzający „lewe” badania techniczne pojazdów – prawomocnie skazany i pozbawiony prawa wykonywania zawodu”

Wyrok

Przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie, w dniu 6 kwietnia 2017r., zapadł prawomocny wyrok skazujący diagnostę Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Woli Zarczyckiej powiatu leżajskiego – Mariusza D. na karę łączną 1 roku i 9 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby 4 lat. Jednocześnie obok kary grzywny, Sąd orzekł wobec wyżej wymienionego zakaz wykonywania zawodu diagnosty samochodowego na okres 6 lat.

Postępowanie w tej sprawie prowadzone było pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Leżajsku, która w dniu 25 czerwca 2015 r skierowała, do miejscowego Sądu Rejonowego, akt oskarżenia. Mariuszowi D. zarzucono popełnienie 32 przestępstw polegających na poświadczaniu nieprawdy w dowodach rejestracyjnych pojazdów tj. potwierdzaniu przeprowadzenia okresowych badań technicznych, których to badań w rzeczywistości nie dokonywał. Pojazdy albo w ogóle nie były obecne na stacji, na której w/w był zatrudniony, albo też nie wjeżdżały na linię diagnostyczną. W niektórych przypadkach Mariusz D. przyjmował za takie „usługi” korzyści majątkowe w postaci niewielkich kwot pieniędzy.

Podzielając stanowisko Prokuratury i uznając zgromadzone przez nią dowody, Sąd Rejonowy w Leżajsku w dniu 22 czerwca 2016r wydał wyrok skazujący Mariusza D. za zarzucane mu przestępstwa, lecz obrońca oskarżonego złożył od niego apelację.

Sąd odwoławczy wskazanym wyżej wyrokiem z dnia 6 kwietnia 2017r utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie podkreślając w uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia, że dalsze wykonywanie zawodu diagnosty przez oskarżonego zagraża istotnym dobrom chronionym prawem, gdyż oskarżony w sposób rażący zlekceważył ciążące na nim obowiązki związane z oceną zdolności pojazdów do udziału w ruchu drogowym. Nie bez wpływu na surowość orzeczonej kary była także okoliczność, że przypisane mu 32 czyny oskarżony zdołał popełnić w ciągu niespełna dwóch miesięcy.

 

Rzecznik Prasowy
Ewa Romankiewicz