Dochodzenie w sprawie znęcania się nad świniami wietnamskimi

Paragraf

Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie nadzoruje postępowanie przygotowawcze prowadzone przez Komisariat Policji I w Rzeszowie w sprawie fizycznego znęcania się nad świniami wietnamskimi w Rzeszowie przy ul. Robotniczej t.j. o czyn z art. 35 ust. la ustawy o ochronie zwierząt.

Dochodzenie związane jest z postępowaniem kontrolnym Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rzeszowie i jego wynikami, stwierdzającymi przechowywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania na terenie zanieczyszczonym ostrymi przedmiotami, w kontenerze blaszanym wraz z innymi zwierzętami, w tym w stanie rażącego niechlujstwa.

Przy czym nie stwierdzono jakichkolwiek poranień u zwierząt. Nie było również uwag co do stanu ich odżywienia.

Dalszy przebieg postępowania przygotowawczego i podejmowane decyzje procesowe zależne będą od dalszych czynności procesowych m.in. związanych z przesłuchaniem świadków posiadających wiedzę w przedmiotowej sprawie.

Czyn z art. 35 ust. la ustawy o ochronie zwierząt zagrożony jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Artur Grabowski

Rzecznik Prasowy