Dochodzenie w sprawie znęcania się nad żoną

Prokuratura Rejonowa w Leżajsku nadzoruje dochodzenie przeciwko 41- letniemu mieszkańcowi powiatu leżajskiego podejrzanemu o fizyczne i psychiczne znęcanie się nad żoną.

Pokrzywdzona z obawy przed agresywnie zachowującym się, nietrzeźwym mężem w dniu 23 czerwca 2019 r. wezwała na interwencję Policję, na skutek czego podejrzany został zatrzymany.

Zeznania pokrzywdzonej, informacje zwarte w dokumentacji służbowej sporządzonej przez funkcjonariuszy Policji podczas podejmowanych czynności dały podstawę do przedstawienia podejrzanemu zarzutu popełnienia przestępstwa znęcania się. Jak ustalono jest to już kolejne postępowanie prowadzone przeciwko temu mężczyźnie o przestępstwo znęcania się. Sprawca za znęcanie się nad żoną odbywał już w przeszłości karę pozbawienia wolności i czynu będącego przedmiotem postępowania dopuścił się w warunkach recydywy (powrotu do przestępstwa).

W dniu 24 czerwca 2019 r. prokurator zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczego w postaci dozoru Policji połączonego z obowiązkiem opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzoną i zakazem zbliżania się do miejsca zamieszkania pokrzywdzonej oraz zakazem zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość mniejszą niż 50 metrów. Głównym powodem do zastosowania w/w środka była obawa, że sprawca dopuści się kolejnych agresywnych zachowań wobec pokrzywdzonej, której groził pozbawieniem życia.

Za zarzucone podejrzanemu przestępstwo z art. 207 § 1 lek w zw. z art. 64 § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 7 lat i 6 miesięcy.

Rzecznik Prasowy

Artur Grabowski