Handlarz kosztownymi autami chciał zarobić na VAT- ie

Samochody

W dniu 10 czerwca 2019 roku  Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie skierowała do  Sądu Okręgowego w Rzeszowie akt oskarżenia przeciwko 59 letniemu mieszkańcowi Wrocławia Edwardowi B., 44 letniemu mieszkańcowi Legnicy Andrzejowi D., 58 letniemu mieszkańcowi Lublina Andrzejowi M., 45 letniemu mieszkańcowi Wrocławia Olafowi R., 39 letniemu mieszkańcowi Wrocławia Marcinowi S., 47 letniemu mieszkańcowi Żor Mariuszowi T. i 34 letniemu mieszkańcowi Rzeszowa Kacprowi T. o przestępstwo  z art. 13 §1 k.k. w zw. z art. 286 § l k.k. w zw. z art. 294 § l k.k. w zw. z art. 271 §1 i 3 k.k.  w zw. z art. 273 k.k. w zw. z art .11 § 2 k.k. i art. 12 k.k. i w zw. z art. 65 § l k.k.

Kacper T. przedsiębiorca, handlujący pojazdami, sprowadzonymi z terenu Unii Europejskiej, oszukiwał Skarb Państwa, nie odprowadzając należnego podatku VAT. W tym celu założył firmę na terenie Bułgarii, a następnie fikcyjnie eksportował do niej zakupione pojazdy. Następnie luksusowe samochody były jeszcze wielokrotnie nabywane i sprzedawane do firm  słupów,  prowadzonych przez Edwarda B., Andrzeja D., Andrzeja M., Marcina S., Mariusza T., Olafa R., Pawła P. Dopiero potem trafiały do finalnych odbiorców.

Powyższy mechanizm, zwany „karuzelą podatkową” polega na przepływie towarów pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej w taki sposób, że wracają one do państwa pochodzenia, przy czym mechanizm ten ma na celu uchylanie się od opodatkowania i wyłudzenie zwrotu podatku VAT.

Jako że Kacper T. unikał płacenia VAT-u, mógł sprowadzone przez siebie pojazdy sprzedawać w niższych cenach, wobec czego znajdował wielu nabywców.

Wobec  oskarżonego Kacpra T. zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju.

Zabezpieczono także  na mieniu oskarżonych grożącą im karę grzywny, jak też zwrot pokrzywdzonemu korzyści majątkowej, jaką  osiągnęli z popełnionych przestępstw, poprzez zajęcie składników ich majątku.

Paweł P. ukrywa się przed organami ścigania. W związku z tym wydano europejski nakaz aresztowania.

Za przestępstwa zarzucane Edwardowi B., Andrzejowi D., Andrzejowi M., Olafowi R., Marcinowi S., Mariuszowi T., Kacprowi T.,  grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Rzecznik Prasowy

Artur Grabowski