Informacja o wydanym umorzeniu dochodzenia

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów w dniu 5 grudnia 2019 r. wydała postanowienie o umorzeniu dochodzenia o sygn. PR 4 Ds. 525.2019 prowadzonego w sprawie doprowadzenia, w okresie od 07.03.2016 r. do 26.02.2018 r., w Rzeszowie, łącznie co najmniej 149 osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w różnych kwotach, które łącznie wynoszą 566.206,00 zł, w ten sposób, że działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w ramach prowadzonej działalności pod nazwą Podkarpackie Centrum Finansowo – Prawne Sp. z o.o. z/s w Rzeszowie, firma ta oferowała pomoc w uzyskaniu pożyczek gotówkowych, pobierając za tą pomoc nieuzasadnione opłaty w różnych wysokościach i wprowadzając w tym zakresie w błąd w/w osoby, które za tą pomoc na rachunek Podkarpackiego Centrum Finansowo-Prawnego w Rzeszowie przelewały wskazane im kwoty pieniędzy, tj. o czyn z art. 286 § 1 lek, wobec braku znamion czynu zabronionego, tj. na zasadzie art. 17 § 1 pkt 2 kpk.

Wszystkim pokrzywdzonym w sprawie przysługuje przede wszystkim prawo do zapoznania się z aktami sprawy oraz prawo do wniesienia zażalenia na w/w postanowienie za pośrednictwem tut. Prokuratury w terminie zawitym 7 dni od ukazania się ogłoszenia.

Prokurator Rejonowy dla miasta Rzeszów

Renata Krut