Kara pozbawienia wolności za obrót narkotykami i nielegalne posiadanie broni.

Więzienie

W dniu 5 kwietnia 2019 r. w Sądzie Rejonowym w Dębicy zapadł wyrok przeciwko 28-letniemu mieszkańcowi Zabrza – Jackowi M., którego Prokuratura Rejonowa w Dębicy oskarżyła o uczestniczenie wbrew przepisom ustawy, w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem tej samej sposobności, wspólnie i w porozumieniu z nieustalonymi osobami, co do których materiały wyłączono do odrębnego postępowania w obrocie środkami odurzającymi i substancją psychotropową, mającym miejsce w dniu 28 sierpnia 2018 r, w miejscowości Balice, woj. małopolskiego, gdzie oskarżony przewoził samochodem znaczną ilość substancji psychotropowej w postaci amfetaminy w łącznej ilości 4008,5 grama oraz w miejscowości Zabrze, woj. śląskiego, gdzie oskarżony w miejscu zamieszkania magazynował znaczną ilość środka odurzającego w postaci marihuany w łącznej ilości 998,3 grama oraz substancji psychotropowej w postaci amfetaminy w ilości 1,48 grama, tj. o przestępstwo z art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 91 § 1 k.k., a także o posiadanie w dniu 28 sierpnia 2018 r., w miejscowości Zabrze, woj. śląskiego bez zezwolenia egzemplarza broni palnej w postaci pistoletu ZORAKI mod. 807 wraz z tłumikiem, tj. o przestępstwo z art. 263 § 2 k.k.

Wyrokiem z dnia 5 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Dębicy uznał oskarżonego Jacka M. za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i wymierzył oskarżonemu karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i karę grzywny w wymiarze 250 stawek dziennych, przy przyjęciu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 20 złotych, orzekł wobec oskarżonego nawiązkę na cele zapobiegania i zwalczania narkomanii w kwocie 5000 złotych oraz obciążył oskarżonego kosztami sądowymi w części w wysokości 2000 złotych.

Artur Grabowski
Rzecznik Prasowy