Komunikat

Toga

Prokurator Rejonowy dla miasta Rzeszów w sprawie o sygn. PR 5 Ds. 695.2019 przeciwko Danielowi W. podejrzanemu o czyny z art. 286 § 1 k.k. i inne zawiadamia o przesłaniu do Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydziału Karnego aktu oskarżenia przeciwko w/w podejrzanemu.

Prokurator Rejonowy
dla miasta Rzeszów
Renata Krut