Komunikat prasowy

Dziecko

Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów prowadzone jest postępowanie przygotowawcze przeciwko Dariuszowi B. – żołnierzowi z 1 batalionu czołgów w Żurawicy, w stosunku co do którego, w związku z ogłoszeniem zarzutów popełnienia przestępstwa polegającego na znęcaniu się nad rodziną, zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w tym m.in. polegający na nakazie opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonymi.

W związku z uzyskaniem informacji, że podejrzany nie stosuje się do wymienionego nakazu, w dniu 5 listopada 2020 r. Żołnierze Żandarmerii Wojskowej z Placówki Żandarmerii Wojskowej w Przemyślu podjęli interwencję wobec Dariusza B., który podczas jej przeprowadzania rozpoczął szarpaninę z interweniującymi, znieważył ich oraz kierował pod ich adresem groźby karalne, a także posłużył się nożem w celu utrudnienia w wykonywanych wobec niego czynnościach służbowych przez w/w.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dariusz B. został zatrzymany i doprowadzony do Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów Dział do spraw Wojskowych, gdzie przedstawiono mu dodatkowe zarzuty popełnienia przestępstw polegających na napaści, stosowaniu gróźb karalnych i znieważenia innego żołnierza w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych, tj. przestępstwa z art. 345 § 3 kk w zw. z art. 346 § 1 kk w zw. z art. 348 kk w zw. z art. 347 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

Mając na uwadze charakter zarzucanych podejrzanemu czynów, na wniosek prokuratora, Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie zastosował wobec podejrzanego Dariusza B. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Dariuszowi B. za popełnienie zarzucanych czynów grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Rzecznik Prasowy

Paweł Król