Komunikat prasowy

Marihuana

Prokuratura Rejonowa w Dębicy w dniu 26 stycznia 2021 r. skierowała do Sądu Rejonowego w Dębicy akt oskarżenia przeciwko 23-letniemu mieszkańcowi Dębicy – Klaudiuszowi M., któremu zarzucono popełnienie przestępstw polegających na: posiadaniu w dniu 17 czerwca 2020 r. w Dębicy, woj. podkarpackiego, wbrew przepisom ustawy środka odurzającego w postaci marihuany w ilości 10,37 grama, tj. przestępstwa z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, posiadaniu w dniu 28 lipca 2020 r. w Dębicy, woj. podkarpackiego, wbrew przepisom ustawy w miejscu zamieszkania znacznej ilości środków odurzających w postaci marihuany w ilości 508,1 grama z zamiarem wprowadzenia ich do obrotu, tj. przestępstwa z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz posiadaniu w dniu 28 lipca 2020 r., w Dębicy, woj. podkarpackiego, wbrew przepisom ustawy w miejscu zamieszkania, środka psychotropowego w postaci amfetaminy w ilości 0,31 grama oraz w postaci marihuany w ilości 0,2 grama, tj. przestępstwa z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Klaudiusz M. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów.

Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego toku postępowania wobec podejrzanego Klaudiusza M. był skierowany do Sądu Rejonowego w Dębicy wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, który to środek został zastosowany przez w/w Sąd postanowieniem z dnia 30 lipca 2020 r. na okres 2 miesięcy, tj. do dnia 26 września 2020 r.

Sprawcy za popełnienie zarzucanych mu czynów grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

Klaudiusz M. nie był uprzednio karany.

Rzecznik Prasowy

Paweł Król