Komunikat prasowy

Wyrok

8 października 2019 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie nie uwzględnił zażaleń pokrzywdzonych i utrzymał w mocy postanowienie Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie o umorzeniu śledztwa sygn. PO II Ds. 38.7.2016 w zakresie zaskarżonych czynów, tj. w sprawie przywłaszczenia przez przedstawiciela Develop Investment sp. z  o.o. mienia na szkodę Conres sp. z o.o., a nadto w sprawie usiłowania wyłudzenia mienia na szkodę byłych członków zarządu sp. Conres poprzez wprowadzenie sądu w błąd co do zasadności i wysokości roszczenia opartego na przesłance art. 299 k.s.h.  Śledztwo w tym zakresie umorzono wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego. Tym samym postanowienie w zakresie wszystkich objętych decyzją merytoryczną czynów jest prawomocne.

Przedmiotem postępowania zainicjowanego pisemnym doniesieniem osoby fizycznej, była kwestia związana z lokalizacją obiektu galerii Millenium Hall w Rzeszowie, który został posadowiony częściowo na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasto Rzeszów. Śledztwo obejmowało okres lat 2006-2016 i w jego toku weryfikowano prawidłowość działań zarówno organów gminy w zakresie ewentualnego udostępnienia inwestorom (Conres sp. z o.o. i Develop Investemnt sp. z o.o.) nieruchomości gminnych, ale także działania poszczególnych inwestorów w zakresie realizacji inwestycji, w tym pozyskiwania kolejnych pozwoleń na budowę, jak i rozpoznawano wątek przywłaszczenia mienia na szkodę Gminy Miasto Rzeszów – właściciela działek, poprzez trwałą zabudowę gruntów oraz wyłudzenia mienia na szkodę byłych członków sp. z  o.o. Conres, poprzez dochodzenie  od wymienionych kwoty ponad 20 mln. złotych.

Artur Grabowski
Rzecznik Prasowy