Komunikat prasowy – dalsze zatrzymania i zarzuty wobec sprawców uczestniczących w wyłudzeniach dotacji unijnych

Toga

W dniu 21 marca 2018 roku w związku z bezprawnym pozyskiwaniem dotacji unijnych pozostających w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w toku śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgowa w Rzeszowie Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej przedstawiono zarzuty i zastosowano środki zapobiegawcze wobec 7 osób, co było przedmiotem odrębnych komunikatów prasowych.

W dniach od 21 maja 2018 roku do 24 maja 2018 roku na polecenie prokuratora  Centralne Biuro Antykorupcyjne – Delegatura w Rzeszowie zatrzymała dalszych ośmiu  sprawców biorących udział w przestępstwie i działających na zlecenie podkarpackich przedsiębiorców Michała O. i Anny O. Po przedstawieniu zarzutów i przesłuchaniu w charakterze podejrzanych zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego w kwotach od 20 000 złotych do 150 000 złotych. Większość z nich złożyła wyjaśnienia i przyznała się do zarzucanych czynów.

Sprawa posiada nadal charakter rozwojowy. Nie wyklucza się dalszych zatrzymań.

Rzecznik Prasowy
Artur Grabowski